Ziek en dan?

De eerste 2 maanden arbeidsongeschiktheid moet je zelf opvangen. Daarna krijg je gedurende maximaal 24 maanden schenkingen.

Je krijgt aan schenkingen nooit meer dan waarvoor je je hebt ingetekend. Schenkingen vangen alleen het wegvallen van inkomen uit je bedrijf door arbeidsongeschiktheid op. Het is niet bedoeld om andere risico’s af te dekken.

Als je verwacht langer dan 1 maand ziek te zijn dan meld je dit direct bij SB-Finance door middel van het sturen van een e-mail aan: ziekmelding@sb-finance.nl

Allereerst ontvang je van ons een opkikkertje en een persoonlijk contact.

Vervolgens zal onze arbodienst deze ziekmelding in behandeling nemen. Onze arbodienst beoordeelt -in overleg met jou en of je huisarts- of je voor minimaal 50% arbeidsongeschikt bent (niet in staat je beroep uit te oefenen). Vervolgens meldt onze Arbodienst dit aan SB-Finance vertegenwoordigd door Buijing v.o.f. Er worden geen inhoudelijke mededelingen gedaan over je ziekte.

De schenkingen worden na 2 maanden ziekte in werking gezet

Schenkingen gaan naar mate van arbeidsongeschiktheid, ben je voor 50 % arbeidsongeschikt dan ontvang je 50% van je inkomen.

Risico’s bij veel zieken

Over het algemeen is het ziekteverzuim met 1,7% onder ondernemers laag (bron CBS).

Iedere bij ons aangesloten ondernemer spaart maandelijks een bedrag en daardoor ontstaat al snel een buffer. Er kunnen financiële problemen ontstaan als er meer dan 6 % zieken zijn gedurende een langere periode. De overige ondernemers kunnen dan niet meer aan hun verplichtingen voldoen. Dat is heel vervelend voor de zieke ondernemers die rekenen op de schenkingen.

Om dan toch een beetje ondersteuning te krijgen zullen de schenkingen verdeeld worden onder de zieken, wat inhoudt dat je dan minder krijgt geschonken.

Hoe kun je arbeidsongeschiktheid voorkomen?

Gezond en veilig werken kan helpen om sommige vormen van arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Informatie over optimale arbeidsomstandigheden van A tot Z vind je in het Arboportaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid