Schenkbelasting

Ik krijg een schenking – moet ik aangifte doen? (bron belastingdienst)

Je mag in 2020 van iemand € 2.207 per jaar als schenking ontvangen zonder dat je hier belasting over betaalt. Als je van meerdere personen een schenking krijgt, hoef je deze voor de schenkbelasting niet bij elkaar op te tellen.

Dus stel:  je krijgt van 20 personen € 100 per maand. Dat verzekerd je van een maand inkomen van € 2000

Per jaar houdt dit echter in dat je € 24000 geschonken krijgt. Dit is dus ver boven de € 2207

Echter 1 persoon schenkt jou maar € 100 per maand dus € 1200 in het jaar. Gezien je de schenkingen van meerder personen niet bij elkaar hoeft op te tellen hoef je deze schenking van € 1200 dus niet op te geven!  Want dit is lager dan € 2207

! Voor de Belastingdienst tellen samenwonenden en gehuwden (fiscaal partners) als één schenker. Zij mogen samen maximaal €2207,- per jaar belastingvrij schenken aan iemand.

Schenken naar draagkracht

Het bedrag dat jij schenkt aan een zieke mede-ondernemer, hangt af van het inkomensniveau dat deze ondernemer heeft gekozen, hoeveel jij zelf spaart en hoeveel ondernemers er mee doen. SB-Finance berekent dit precies.